Įvairaus dydžio mediena

Visa mūsų naudojama mediena yra paimama iš Lietuvos miškų, stengiantis išlaikyti ekologinę miškų pusiausvyrą.

Miškai:

  • Tauragė
  • Šilutė
  • Šakiai
  • Jurbarkas
  • Kretinga
  • Raseiniai

Tradicinis 100 m2 2 aukštų medinis karkasinis namas turi 5-6 kubiniais metrais daugiau medienos nei toks pat mūrinis namas. Atitinkamai, kiekvienas medinis karkasinis namas išsaugo daugiau nei 4 tonas CO2 (tai yra toks kiekis kiek susidaro nuvažiavus 14.000 mylių). Dėl šio CO2 sutaupymo medinio karkasinio namo eksploatacijos išlaidos gali būti sumažinta dėl medienos šilumos našumo. Jei visi UK namai, pastatyti nuo 1945, būtų buvę medinio karkaso, tuomet daugiau nei 300 milionų CO2 tonų butų buvę apsaugota. Dauguma medinių gaminių, nuo medinių rėmų iki pačių gaminių, gali pagelbėti dizaineriams ir gamintojams pakelti EcoNamų reitingus. Mediena yra veiksminga anglies neturinti medžiaga leidžiama net transportui. Medinis karkasas turi mažiausią CO2 kainą lyginant su kitomis statybinėmis medžiagomis. 7% suvartojamos energijos gaminant medienos produkciją yra iš medienos likučių ir regeneruotos medienos. Gaminant betoną sunaudojama 5 kartus, o plieno gamybai 6 kartus daugiau energijos nei medienos gaminiams. Kiekvienas kūbinis metras medienos turi 0.8 – 0.9 tonų CO2. Pabandykite naudoti medieną kaip pakaitalą kitoms medžiagoms ir pamatysite, kad jūs sutaupote vidutiniškai 1.1 toną išmetamųjų CO2 dujų.